Giỏ hàng của bạn trống!

MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

Tình trạng: Còn trong kho
2,100,000đ

  • Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại làm từ chất liệu PVC cao cấp, màu sơn bền bỉ theo thời gian, thích hợp sử dụng trong việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu tại các trường đại học cao đẳng y.
    Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

  • Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại làm từ chất liệu PVC cao cấp, màu sơn bền bỉ theo thời gian, thích hợp sử dụng trong việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu tại các trường đại học cao đẳng y.
    Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

 Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

 

 Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

 Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

 Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

 Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

 Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại Mô hình hệ hô hấp và túi phế nang phóng đại MÔ HÌNH HỆ HÔ HẤP VÀ TÚI PHẾ NANG PHÓNG ĐẠI

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Hotline 0941739678